gezondegemeente

Wie zijn de mensen achter dit project?

De bevolking en hulpverleners roepen om meer aandacht voor geestelijke gezondheid. We worden met indrukwekkende cijfers en statistieken om de oren geslagen. Maar dat is niet genoeg. Vele lokale besturen willen hun inwoners beter informeren en mensen in nood leiden naar de juiste hulplijnen.

Logo Zenneland wilde zich graag inspannen om acties te promoten die de mentale veerkracht verhogen en die het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken. Het duurde niet lang om onze partners te overtuigen om mee te doen. We bundelden alle activiteiten in onze regio rond geestelijke gezondheid in het kader van taboedoorbreking.

 • Samen Veerkrachtig!
  Samen Veerkrachtig!

  Samen Veerkrachtig! Vlaanderen zet samen met alle gemeenten en organisaties in op meer veerkracht tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (1 tot 10 oktober). Mentale veerkracht beschermt je tegen psychische problemen. Wil jij als gemeente iets organiseren rond geestelijke gezondheid? Dan is deze 10-daagse de ideale gelegenheid!

  www.samenveerkrachtig.be

 • Archeduc
  Archeduc

  Archeduc is 1 van de 13 Vormingplus-centra voor volwassenenvorming. Vormingplus zorgt ervoor dat alle mensen in Vlaanderen en Brussel toegang krijgen tot een ruim vormingsaanbod in de vrije tijd.

  Archeduc garandeert in de regio Halle-Vilvoorde een breed en boeiend aanbod aan vormingsinitiatieven: toegankelijk, betaalbaar en zinvol.

  www.archeduc.be

 • CAW (volwassenen) of JAC (jongeren)

  CAW (volwassenen) of JAC (jongeren) helpen mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke problemen. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of buurt,… We bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, verkeersongevallen en misdrijven.

  www.jac.bewww.caw.be

 • CCG Ahaversus

  CGG Ahasverus is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidzorg in de regio Halle-Vilvoorde. Je kan er terecht voor individuele hulpverlening en begeleiding aan personen en hun omgeving bij ernstige psychische gezondheidsproblemen op vlak van individu, gezin en relaties.

  www.ahasverus.be

 • CCG Passant

  Iedereen kan wel eens te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen. Het lukt niet altijd om er op eigen kracht bovenop te komen. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw biedt gespecialiseerde professionele zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen. De hulpverlening is ambulant (consultatie na afspraak).

  www.cgg.passant.be

 • CCG Vlaams-Brabant Oost
  CCG Vlaams-Brabant Oost

  Het CGG Vlaams-Brabant Oost biedt ambulante hulp aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of psychiatrische stoornissen en aan hun omgeving. Naast het verlenen van basiszorg is het centrum gespecialiseerd in preventiewerk, drughulpverlening, forensische hulpverlening, problematiek van kindermishandeling en andere.

  www.cgg-vbo.be

 • Denk

  DENK is een groep ervaringsdeskundigen die al een hele weg hebben afgelegd in de psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. Zij weten hoe het voelt om psychisch kwetsbaar te zijn, hoe hun herstelproces verloopt en op welke manier ze elke dag opnieuw kunnen omgaan met hun
  kwetsbaarheid.

  www.facebook.com/DENK.Vlabo

 • Logo Zenneland
  Logo Zenneland

  Logo Zenneland heeft een passie voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Een enthousiast team draagt dagelijks gezondheidsboodschappen uit tot in de uithoeken van onze regio. Het thema geestelijke gezondheid is één van onze aandachtspunten.

  www.logozenneland.be

 • Memo, expertisecentrum dementie
  Memo, expertisecentrum dementie

  Via sensibilisering tracht Memo het heersende taboe rond dementie te doorbreken en te werken aan een meer genuanceerde beeldvorming, zodat mensen met dementie en hun naasten worden aanvaard en ondersteund en blijvend kunnen deelnemen aan een dementievriendelijke samenleving. Memo is het erkende expertisecentrum dementie in de provincie Vlaams-Brabant.

  www.dementie.be/memo

 • SEL
  SEL

  Een Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) heeft als doel de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. Het SEL doet dit door de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg (en met de andere lijnen) te stimuleren, coördineren en af te stemmen.

  www.zenneland.be

 • Sint-Alexius
  Sint-Alexius

  Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius wil in onze regio een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie van een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg.

  www.alexiusgrimbergen.be

 • VIGeZ
  VIGeZ

  Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie zijn meer dan ooit nodig. Bovendien leven we langer dan vroeger. Deze jaren kunnen we dan toch maar beter in goede gezondheid doorbrengen?

  www.vigez.be

 • Werkgroep Verder
  Werkgroep Verder

  Werkgroep Verder is een deelwerking van CGG Passant en richt zich op mensen met die een dierbare verloren als gevolg van een zelfdoding. Zij doet dit onder andere door het bevorderen van lotgenotencontact, zowel door contactdagen, online, als in gespreksgroepen.

  www.werkgroepverder.be