SPELKOFFER ‘GEESTELIJKE GEZONDHEID’ JONGEREN

Je begeleider DIY pakket
Wat houdt dit aanbod in? Koffer gevuld met allerlei educatieve
spellen voor jongeren om te werken rond
geestelijk welzijn in klasverband.
Voor wie? Jongeren
• Secundair
Hoeveel tijd maak je vrij? Afhankelijk van het spelverloop
Vergoeding voor de begeleider Gratis
Aantal aanwezigen Afhankelijk van spel
Aangeboden door VIGeZ, Logo Zenneland
Contacteer ikzieuzitten@logozenneland.be