INFOAVOND: ‘ERVARINGSDESKUNDIGEN’

Je begeleider Lore Vonck (of nog te bepalen freelancer)
Wat houdt dit aanbod in? Gespreksavond met ervaringsdeskundige suïcidaliteit en nabestaande na zelfdoding. De ervaringsdeskundige brengt zijn eigen verhaal na een poging tot zelfdoding of als nabestaande. Achteraf wordt er meer duiding gegeven bij mogelijke drempels. Waar gaat het goed? En hoe geraak je bij de juiste hulpverlening?
Voor wie? Volwassenen
Hoeveel tijd maak je vrij? 2 uur
Vergoeding voor de begeleider 300 euro
Aantal aanwezigen minimaal 5, geen maximum
Aangeboden door Werkgroep Verder, Logo Zenneland
Contacteer ikzieuzitten@logozenneland.be