INFOAVOND: ‘ROUWEN NA ZELFDODING’

Je begeleider Lore Vonck (of nog te bepalen freelancer)
Wat houdt dit aanbod in? Gespreksavond over het thema rouwen.
Wat komt erna, wat helpt je of wat helpt
helemaal niet? Je krijgt tips mee om
nabestaanden bij te staan.
Voor wie? Volwassenen
Hoeveel tijd maak je vrij? 2 uur
Vergoeding voor de begeleider 300 euro
Aantal aanwezigen minimaal 5, geen maximum
Aangeboden door Werkgroep Verder, Logo Zenneland
Contacteer ikzieuzitten@logozenneland.be