INFOSESSIE: ‘HULPVERLENER ALS NABESTAANDE NA ZELFDODING’

Je begeleider Lore Vonck (of nog te bepalen freelancer)
Wat houdt dit aanbod in? Je krijgt als hulpverlener meer
informatie over het suïcidaal proces
en het rouwproces. Hoe pak je dat als
hulpverlener aan als je te maken krijgt met
een zelfdoding bij een cliënt?
Je krijg de nodige tips voor zelfzorg.
Voor wie? Hulpverleners van allerlei domeinen (bv
ook leerkrachten) die in contact kwamen
of kunnen komen met zelfdoding.
Hoeveel tijd maak je vrij? 2 uur
Vergoeding voor de begeleider 300 euro
Aantal aanwezigen minimaal 5, geen maximum
Aangeboden door Werkgroep Verder, Logo Zenneland
Contacteer ikzieuzitten@logozenneland.be