SUÏCIDEPREVENTIE: ‘SIGNALEN HERKENNEN EN BESPREEKBAAR MAKEN’

Je begeleider Laura Jonville / Kirsten O
“Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg PassAnt vzw
biedt zorg aan kinderen, jongeren,
gezinnen, volwassenen en ouderen met
psychische en psychiatrische problemen.
De hulpverlening is ambulant, d.w.z. dat
je er (na afspraak) op consultatie kan
komen.”
Wat houdt dit aanbod in? Basisvorming voor hulpverleners om
signalen te herkennen van suïcidaliteit
en dit bespreekbaar te maken. Hierdoor
kan een goede risico inschatting gemaakt
worden en doorverwezen worden naar
gepaste hulpverlening.
Voor wie? Hulpverleners
Hoeveel tijd maak je vrij? Naar keuze (minstens 90 min.)
Vergoeding voor de begeleider 75 euro per uur
Aantal aanwezigen Maximum 20 deelnemers
Aangeboden door CGG PassAnt, Logo Zenneland
Contacteer ikzieuzitten@logozenneland.be