INFOAVOND: ‘ROUWEN OP DE WERKVLOER’

Je begeleider Lore Vonck (of nog te bepalen freelancer)
Wat houdt dit aanbod in? Gespreksavond over het thema rouwen in
relatie tot het werk. Hoe moet je rouwen
aanpakken voor jouw team? Wat als je
een collega verliest aan zelfdoding? Hoe
ga je om met schuldgevoelens?
Voor wie? Volwassenen
Hoeveel tijd maak je vrij? 2 uur
Vergoeding voor de begeleider 300 euro
Aantal aanwezigen minimaal 5, geen maximum
Aangeboden door Werkgroep Verder, Logo Zenneland
Contacteer ikzieuzitten@logozenneland.be