ERVARINGSDESKUNDIGEN

Gespreksavond met ervaringsdeskundige suïcidaliteit en nabestaande na zelfdoding. De ervaringsdeskundige brengt zijn eigen verhaal na een poging tot zelfdoding of als nabestaande. Achteraf wordt [...]